Питомник сибирских кошек Котовасия в Самаре
Питомник сибирских кошек Котовасия в Самаре

кошка Янка

РОДИТЕЛИ

сибирские кошки

 

2 мес

сибирский котёнок

 

3 мес

Сибирская кошка Yanka Barselit питомник Kotovasiya

Сибирская кошка Yanka Barselit питомник Kotovasiya

кошка Янка

 

5 мес

Сибирская кошка Yanka Barselit питомник Kotovasiya

кошка Янка

 кошка Янка

 Сибирская кошка Yanka Barselit питомник Kotovasiya

 

7 мес

 Сибирская кошка Yanka Barselit питомник Kotovasiya

 Сибирская кошка Yanka Barselit питомник Kotovasiya

Сибирская кошка Yanka Barselit питомник Kotovasiya

Сибирская кошка Yanka Barselit питомник Kotovasiya 

Сибирская кошка Yanka Barselit питомник Kotovasiya

 

1 год

 Сибирская кошка Yanka Barselit питомник Kotovasiya

 Сибирская кошка Yanka Barselit питомник Kotovasiya

 

2 года

сибирская кошка Янка из питомника Kotovasiya

сибирская кошка Янка из питомника Kotovasiya

сибирская кошка Янка из питомника Kotovasiya

сибирская кошка Янка из питомника Kotovasiya

 

 

назад

 

 

янка

©2018 – 2021 Питомник сибирских кошек Котовасия в Самаре